Bani europeni pentru sate

 În Agricultură

Au fost publicate ghidurile solicitantului, varianta consultativă, pentru submăsurile: 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale; 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Perioada aferentă consultării publice a fost de 15 zile (s-a încheiat ieri, 31 mai 2021).
• Pentru înființarea de mici afaceri – neagricole – la țară (prelucrare textile, prelucrare lînă, prelucrare piele, prelucrare lemn, servicii diverse), statul acordă finanțare nerambursabilă de 70.000 de euro pentru fiecare proiect, în cazul activităților de producție, servicii medicale, servicii sanitar-veterinare și servicii de agroturism, respectiv de 50.000 de euro pentru alte tipuri de servicii. Nu se cere cofinanțare și nici alte condiții deosebite. Sprijinul nerambursabil poate fi accesat și pe o firmă nouă. Condiția pusă: firma trebuie să vîndă produse-servicii în valoare de 15.000-10.000 de euro în decursul a 3 ani (30% din valoarea primei tranșe). A doua condiție: firma va fi menținută cel puțin 3 ani după încasarea ultimei tranșe din sprijinul nerambursabil. Sînt eligibile și serviciile de tipografie (foto).

Lasă un comentariu

Start typing and press Enter to search