Rentă viageră în plată

 În Agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a demarat plata sumelor cuvenite sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020. E vorba de 25 milioane lei pentru 18.000 de beneficiari. Carnetul de rentier poate fi vizat pînă la 30 august 2021. Moștenitorii pot depune documentele justificative pînă la 15 octombrie 2021 (în caz de deces al rentierului).
• În județul Maramureș, pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2020, a fost autorizată la plată, pînă la 28 mai 2021, suma de 165.585,13 lei, pentru un număr de 133 rentieri/beneficiari.

Lasă un comentariu

Start typing and press Enter to search